Άρης Γαβριηλίδης

συγγραφέας-εικαστικός

Uncharted waters = Terra incognita (Latin), Unexplored, unknown areas

Unilateral = An action or decision taken or made by one party and imposed to an other party or parties = Μονομερής

UUUUuuuu