Δραπέτες

Όταν το καλάθι δεν φυλάσσεται καλά, οι έγκλειστοί του δραπετεύουν και δαγκώνουν όποιον βρουν στο δρομο τους!