Άγγλος τουρίστας: Ηλίθιε, Ελγίνε! Πάντα μισές δουλειές έκανες!