Έφηβη-Ενήλικη

Η φύση διαρκώς μας εκπλήσσει μιμούμενη την φύση...