Στην κιβωτό του Νώε

-Τί θα γίνει, βρε, γυναίκα; Πάλι κρέας θα φάμε σήμερα;