ΑΝΔΡΙΚΟ ΓΗΡΑΣ

"Φοβού το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον"